ETAS – nadzieja dla autystów, aspergerów i dzieci z zaburzeniem koncentracji?

„Żeby nie było…ten pozytywny feedback nie dotyczy tylko mojej rodziny i najbliższych. Trzech niezależnych terapeutów Iwa wyraźnie zauważyło te same efekty. Niemalże w tym samym czasie poprosili o rozmowę, w której poinformowali, że widzą diametralne zmiany w zachowaniu Iwa. Logopeda, psycholog i nauczyciel – wszyscy zgodnie twierdzą, że jego postępy są wręcz nie do uwierzenia”. […]

COVID-19 a otyłość

W ramach działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia, zwłaszcza pod kątem profilaktyki otyłości i jej powikłań publikujemy na stronie specjalnie dla Państwa przetłumaczony artykuł medyczny dotyczący czynników ryzyka zakażenia i ostrego przebiegu choroby wywołanej wirusem Covid-19.